Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Neodvisna svetovalka za preiskavo pisav in dokumentov

Moj poudarek je na storitvi, ki zagotavlja pošteno kakovost za stranko. Zavedam se, da imam kot preiskovalka dokumentov, dolžnost slediti le dokazom in ne izjavam ali željam. Iz verodostojnih dokumentov iščem dokaze, zato nikoli ne bom povedala ali napisala, kar nekdo želi, temveč, kaj mi povedo dokazi. Pomembno je, da pregon ali zagovor primera vedno temelji na dokazih in ne na izjavi naročnika ali pristranskosti, ki bi bila posledica govoric.

Mnenje vedno vključuje zahteve ponovljivosti, testabilnosti in splošno odobreno metodologijo za forenzično preiskavo pisav in dokumentov.

V kolikor naročnik želi, da mu napišem mnenje brez dokazov, nisem pravi naslov.

Prvi razumni pomislek pri izbiri preiskovalca je, ali bo mnenje točno. Kako lahko preiskovalec pokaže, da je usposobljen za tovrstno delo oziroma kako bi preiskovalec odgovoril na vprašanje, kakšna je stopnja njegovih napak, zmot?

Moje mnenje vedno temelji na usposobljenosti skozi vrsto izobraževanj in izpopolnjevanj. Mnenje in izvid vsebuje vse diagrame meritev, primerjav, vse pod mikroskopom povečane in različnimi svetlobami in filtri pregledane rokopise, podpise, tiskane dokumente z označenimi deviacijami. V pisnem delu mnenja je opisan način dela z vsemi opazovanimi in opaženimi gibalnimi, prostorskimi in oblikovnimi značilnostmi (v primeru podpisa po vseh posameznih črkah, v primeru rokopisa le po črkah indikatorjih), naštete so posebnosti, vpliv notranjih ali zunanjih dejavnikov, opis ugotovitev - izločitev možnih metod ponarejanja in na koncu zaključno mnenje s točnostjo verjetnosti (v odvisnosti od vrste in ohranjenosti gradiva).

Kaj od mene lahko pričakujete

  • Znanje 98%
  • Oprema 82%
  • Odzivnost 100%
  • Predanost stroki 100%

S preiskavo in strokovnim mnenjem bom povečala vaše možnosti, da dokazi spregovorijo za vas.

Pokličite me na GSM 031 77 44 11 ali mi pišite na nena@grafein-logia.com.


Moj pristop

Pri preiskavi rokopisov uporabljam enaindvajset tradicionalnih elementov identifikacije, označene in kvalificirane s strani Roy A.Huber in A.M.Hedrick. Poleg tega uporabim statistično temelječ postopek. K pregledu rokopisa in spornih dokumentov pristopim z mikroskopom in stereo optičnim mikroskopom. Same značilnosti rokopisa se v preiskovalnem delu delijo v dve kategoriji: splošne značilnosti in individualne značilnosti. V odvisnosti od kulturnih značilnosti, časa in kraja, ko se je posameznik učil pisati, se lahko celotna skupina usposobi za pisanje na enak način. Posamezniki, ki se učijo pisati, imajo razlike v sposobnostih zato rezultati niso nikoli povsem enaki. Do res individualiziranih razlik pa pride v daljšem časovnem obdobju. V odrasli dobi, ko smo fizično in osebno zreli, naš rokopis postane del nas – skozi zavestne spremembe, ki se prilagajajo mentalni sliki s tem, kako želimo, da naše pisanje izgleda, ali pa nezavedno, ko pišemo popolnoma sproščeno (npr. zapiski zase). Na rokopis vplivajo tudi drugi faktorji – poškodbe, bolezni, zdravila, droge in alkohol, stres, pisalna površina, pisalo ali poizkus prikrivanja. In naloga preiskovalca je, da razume, pozna te faktorje, ki bi se lahko nanašali na posebne razmere pri rokopisih, ki jih sprejme v preiskavo.

Mnenja in izvidi spisani na podlagi preiskave pisave in rokopisov, pogosto slonijo na značilnostih, ki so sicer zelo majhne po karakteristiki in zelo velike po pomembnosti. Predvsem mnenje temelji na trdnih dokazih, zato poročilo zagotavlja podrobnosti, ki so potrebne stranki za reševanje zadev pred ali med postopkom na sodišču ali izven njega. V primerih, ko pride do postopka, svetujem pri strokovnem pričanju ali navzkrižnem zaslišanju. In preiskovalec mora biti sposoben videti, evidentirati in ovrednotiti dokaze. Pri presoji dokazov se preiskovalec sklicuje in izpostavi svoje znanje, izkušnje, ogledani dokumentirani material in potrebno uporabljeno opremo. Najpomembnejša oprema preiskovalca je poleg lastnega vida in miselnega procesa vsekakor povečevalo. Le- ta pomaga preiskovalcu prikazati zapis večji, kot je razviden s prostim očesom. Tehnologija sicer prinaša vedno nove in nove naprave, ki dopolnjujejo delo s povečevali, vendar je le- ta še vedno nujen za preiskavo dokumentov in rokopisov.

V nasprotju s splošnim prepričanjem, se preiskava rokopisa in dokumentov razlikuje od analize rokopisa, ki ocenjuje pisanje z namenom ugotavljanja osebnostnih karakteristik. Čeprav obe analizi preučujeta in analizirata v bistvu enake sestavine rokopisa, je to storjeno v različne namene ... zato sem ti dve veji razdelila na svoje strani.

IZJAVA in KODEKS


Moja obveza

Ne delam! - in ne podpiram

Včasih se pojavijo posamezniki (izjeme) z željo po izdelavi ali mnenju o kvaliteti ponaredka ... Ne pošiljajte in ne naprošajte za izdelavo ponaredka ali mnenje o ponaredkih, ki jih poizkušate narediti sami, ker jih bom zavrnila brez utemeljitve. Ponarejanja ne podpiram, razen kadar gre v znanstvene, raziskovalne namene.

Podpora - ne ugibajte

V kolikor imate občutek ali enostavno sumite zaradi celotnega spleta okoliščin v verodostojnost podpisa, rokopisa ali listine, ne oklevajte in se ne trudite okoli primerjave; pokličite ali pišite. S podrobnim računalniškim pregledom gibalnih in prostorskih značilnosti vam bo vse jasno. Izdelam vam cenovno ugodne ustne uvodne izsledke, na podlagi katerih se boste lažje odločili za nadaljevanje ali izogib dragim in dolgim postopkom. Edino kar morate storiti je, da me pokličete na GSM 031 77 44 11 ali mi pišete na nena@grafein-logia.com.

Kdaj? - v najkrajšem času

Ker se zavedam da dvomi, ki se vam porajajo, terjajo hitre odgovore sem vam na voljo preko Emaila nena@grafein-logia.com in/ali GSM 031 77 44 11.

Dosegljivost - osebni kontakt

Osebno me ob predhodni najavi in dogovoru na GSM 031 77 44 11, lahko obiščete na naslovu: Dragočajna 113, 1216 Smlednik.


Sodelujem samo z diskretnimi, profesionalnimi, poštenimi in korektnimi: